Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Cabinetul de Asistență Psihopedagogică

În Școala "Gheorghe Banea" funcționează Cabinetul de Asistență Psihopedagogică și are următoarele atribuții:
a) oferă informare, consiliere,documentare și consiliere pentru elevi, părinți și cadre didactice pe diferite teme: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor,optimizarea relațiilor școala-elev-părinți;
b) asigură prevenirea sau diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor și procedeelor specifice;
c) realizează examinarea psihologică a elevilor la cererea parinților, școlii sau a inspectoratelor școlare în situații de eșec școlar, abandon școlar, dizarmonii în structura personalității;
d) propune și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor, în colaborare cu cadrele didactice;
e) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinti;
f) sprijină activitatea metodică a profesorilor diriginți;
g) recomandă părinților consultarea altor institutii pentru servicii care nu sunt de competența cabineului (ex. centre logopedice, cabinete medicale, comisii de expertiză,etc)


Colaborarea cu profesorul psihopedagog se realizează la cerere și pe baza programării.

Program de cabinet:
Luni: 10,00-14,00
Miercuri: 09,00-14,00

Psihopedagog Cabaua Veronica