Free Web Templates Website Templates Website Design

 

Achiziții publice

  Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de catering pentru pentru persoanele implicate în programul „A doua șansă” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» cod SMIS 114715

Anunț Licitație - A.1.7 Catering A doua sansa
Documentatie de atribuire - Catering A.1.7
Formulare inscriere si calificare A.1.7 Catering A doua sansa
Formular propunere tehnică - A.1.7 Catering A doua sansa
Formular propunere financiară - A.1.7 Catering A doua sansa

  Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Cercul de Capacitate” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» cod SMIS 114715

Anunț Licitație - A.1.4 Catering Capacitate
Documentație Atribuire - A.1.4 Servicii Catering
1. 1. Formulare Inscriere si Calificare A.1.4 Catering Capacitate
2. 2. Formular Model propunere tehnică - A.1.4 Catering Capacitate
3. 3. Formular Model propunere financiară- A.1.4 Catering Capacitate